τηλ. επικοινωνίας : 23740 - 63200
κινητό : 6978286786
e-mail : pefkohorimyway@gmail.com